• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý Memcached"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #358  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 10:54
Mặc định Memcached sẽ không được cài đặt khi cài đặt VPSSIM vì không phải ai cũng có nhu cầu sử dụng memcache. Nếu mình để cài đặt mặc định sẽ làm lãng phí tài nguyên vps (RAM, CPU).
Nếu bạn muốn sử dụng Memcached, khi truy cập chức năng Quản Lý Memcached, VPSSIM sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt Memcache không, hãy chọn Y và Enter. Sau khi cài đặt Memcache xong, bạn mới có thể sử dụng các chức năng trong phần "Quản Lý Memcached của VPSSIM.
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.2.0.3)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
Server Status: http://171.245.13.154:999/svm/
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 8) Quan Ly Redis Cache		   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) Wordpress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 7
==========================================================================
Memcached chua duoc cai dat tren server. Memcached phai duoc cai dat truoc
--------------------------------------------------------------------------
khi chay chuc nang nay. De khong lang phi tai nguyen CPU & RAM VPS, ban 
--------------------------------------------------------------------------
khong nen cai dat Memcached neu khong su dung dung no.
==========================================================================
Ban muon cai dat Memcached cho server ? [y/N] y
Sau khi hoàn thành cài đặt, bạn có thể sử dụng các chức năng của "Quản Lý Memcached"
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Memcached 
=========================================================================
    Memcached Status: Running - Configured RAM Usage: MB
=========================================================================
1) Disable Memcached 3) Config Memcached  5) Remove Memcached
2) Restart Memcached 4) Clear Memcached
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Các chức năng và Cách Sử Dụng

1. Disable / Enable Memcache

Sử dụng chức năng 1 để enable hoặc disable memached. Tùy vào trạng thái memached hiện tại mà tên chức năng sẽ là Enable hoặc Disable

2. Restart Memcache

Dùng chức năng này để khởi động memcache

3. Config Memcache

Dùng chức năng này để cấu hình RAM cho memcache sử dụng.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly Memcached 
=========================================================================
    Memcached Status: Running - Configured RAM Usage: 20 MB
=========================================================================
1) Disable Memcached 3) Config Memcached  5) Remove Memcached
2) Restart Memcached 4) Clear Memcached
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cau hinh luong RAM toi da Memcached co the dung
-------------------------------------------------------------------------
RAM cho Memcached phai la so tu nhien nam trong khoang (20 - 350).
-------------------------------------------------------------------------
Nhap luong RAM toi da cho Memcached [ENTER]: 50
4. Clear Memcache

Dùng chức năng này để Clear Memcached.

5. Remove Memcache

Nếu dùng Centos 7.0 trở nên, VPSSIM sẽ cho thêm lựa chọn remove Memcached khỏi hệ thống.
This topic has 7 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM