• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý Zend Opcache" của VPSSIM

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #342  by nguyenoanh
 20 Jun 2018 15:35
Zend OpCache là một extension cho PHP, cung cấp khả năng thực thi các file PHP nhanh hơn rất nhiều lần bằng cách lưu trữ các mã lệnh PHP đã dịch (pre-compiled) trong bộ RAM của server.

Mặc định, Zend Opcache đã được cài đặt và Bật trên các VPS sau khi cài đặt VPSSIM xong. Trong post này mình sẽ post về các chức năng chính trong phần "Quản Lý Zend Opcache" của VPSSIM.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Zend OPcache Manage 
=========================================================================
          Zend Opcache Current: Disable
=========================================================================
1) Bat Zend Opcache	    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
1. BẬT /Tắt Zend Opcache
Chức năng số 1 là Bật /Tắt Zend Opcache - Tùy vào trạng thái hiện tại của Zend Opcache mà menu sẽ hiện là Bật / Tắt Zend Opcache.
Mình khuyến nghị VPS luôn luôn để bật Zend Opcache để đảm bảo hiệu suất VPS.
Bạn chỉ nên tắt Zend Opcache khi đang tiến hành test website hoặc chỉnh sửa code php của wwebsite để việc cập nhật code được nhanh hơn, không cần thiết phải clear Zend Opcache mỗi khi chỉnh sửa edit code.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Zend OPcache Manage 
=========================================================================
          Zend Opcache Current: Disable
=========================================================================
1) Bat Zend Opcache	    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT Zend Opcache cho server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon bat Zend Opcache ? [y/N] y
2. Cấu Hình Zend Opcache

Đây là chức năng quan trọng nhất trong phần này vì nó liên quan tới hiệu suất Zend Opcache. Nếu config tốt, bạn sẽ thấy hiệu suất VPS được cải thiện rõ rệt.

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu config Cấu hình Zend Opcache

Các thông số VPSSIM cho phép bạn config Zend Opcache:

+ Ram cho Zend Opcache - Tổng dung lượng các file PHP của các website + 20% và phải nằm trong khoảng VPSSIM cho phép.
+ MAX FILES (PHP) : Đây là số lượng các file PHP mà Zend Opcache có thể cache. Tùy vào số lượng files PHP trên VPS mà bạn chọn thông số này cho phù hợp.
+ Thời gian Auto Clear: Nếu bạn không thường xuyên edit code thì thông số này càng lớn càng tốt. Mặc định sau khi cài đặt, VPSSIM lựa chọn thông số này là 60 giây vì nhiều người chưa biết Clear Zend Opcache sau khi edit code.

Cấu hình Zend Opcache:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
           Quan Ly Zend OPcache (Enable)
=========================================================================
 RAM Usage: 40 MB - Max Files: 3000 - Auto Clear Time: 60 seconds
=========================================================================
Blacklist: 1 | Link View: http://171.245.13.154:888/OP-Blacklist.txt
=========================================================================
1) Tat Opcache		    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Truy cap http://171.245.13.154:888/svm xem luong RAM ma Opcache can.
=========================================================================
RAM cho Opcache phai la so tu nhien nam trong khoang (20 - 490).
-------------------------------------------------------------------------
Nhap luong RAM ban config cho Opcache dung [ENTER]: 200
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM dang dem so luong file php tren VPS
=========================================================================
So File PHP hien tai trong folder HOME cua VPS: 14020 files
MAX FILES la so file PHP lon nhat ma Zend Opcache co the cache
MAX FILES phai la so tu nhien nam trong khoang (2000 - 50000).
-------------------------------------------------------------------------
Nhap MAX FILES [ENTER]: 35000
=========================================================================
Thoi gian auto clear PHP cache hien tai la: 60 giay
Thoi gian tu dong clear php cache cang lon thi hieu suat VPS cang tot
Gia tri nay phai nam trong khoang (30 - 999999).
-------------------------------------------------------------------------
Nhap thoi gian tu dong Clear PHP Cache [ENTER]: 88888
Please wait....
Cấu hình hoàn thành:
=========================================================================
Config Zend Opcache su dung 200 MB RAM thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Max PHP file Zend Opcache co the cache = 35000
-------------------------------------------------------------------------
PHP cached se duoc tu dong clear moi 88888 giay
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
           Quan Ly Zend OPcache (Enable)
=========================================================================
 RAM Usage: 200 MB - Max Files: 35000 - Auto Clear Time: 88888 seconds
=========================================================================
Blacklist: 1 | Link View: http://171.245.13.154:888/OP-Blacklist.txt
=========================================================================
1) Tat Opcache		    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
3. Thêm Website Vào Blacklist[/b]
Nếu website đang trong quá trình develop, code thay đôi thường xuyên thì bạn có thể tắt Zend Opcache cho website này bằng cách thêm website vào Blacklist của Zend Opcache.
Sau khi thêm website vào Zend Opache Blacklist, Zend Opcache sẽ không cache các file php trong website nữa, mọi thay đổi trên code có hiệu lực ngay lập tức và bạn không cần phải clear Zend Opcache mỗi khi edit code.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
           Quan Ly Zend OPcache (Enable)
=========================================================================
 RAM Usage: 200 MB - Max Files: 35000 - Auto Clear Time: 88888 seconds
=========================================================================
Blacklist: 1 | Link View: http://171.245.13.154:888/OP-Blacklist.txt
=========================================================================
1) Tat Opcache		    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de them website vao Zend Opcache Blacklist.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi them, Zend Opcache se khong cache php files cho website do nua
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
List website co du lieu tren server:
-------------------------------------------------------------------------
abcd.com			  hostingaz.vn
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay hostingaz.vn tren he thong 
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se them hostingaz.vn vao Zend Opcache Blacklist
-------------------------------------------------------------------------
Please wait...

4. Xóa Website Khỏi Blacklist
Sau khi develop website xong, website đã vào hoạt động ổn định, bạn nên xóa website khỏi blacklist để hiệu suất website cũng như VPS được tốt hơn.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
           Quan Ly Zend OPcache (Enable)
=========================================================================
 RAM Usage: 200 MB - Max Files: 35000 - Auto Clear Time: 88888 seconds
=========================================================================
Blacklist: 2 | Link View: http://171.245.13.154:888/OP-Blacklist.txt
=========================================================================
1) Tat Opcache		    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de xoa website trong Zend Opcache Blacklist.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem list website trong blacklist ? [y/N] 
-------------------------------------------------------------------------
Khong hien list website trong Zend Opcache blacklist.
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay hostingaz.vn trong Zend Opcache Blacklist 
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se xoa hostingaz.vn khoi Zend Opcache Blacklist
-------------------------------------------------------------------------
Please wait...
5. Clear Zend Opache
Sử dụng chức năng này để Clear Zend Opcache.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #736  by haodv
 08 Jul 2018 23:28
Mình theo dõi thông số qua tab OPcache GUI By Amnuts, biểu đồ

+ Với RAM Opache 128 Mb, file php max 20000, reset cache 1000s: memory sử dụng 98%, hit rate 100%

Sau mình chỉnh lại

+ Với RAM Opache 256 Mb, file php max 50000, reset cache 1000s: memory sử dụng 32%, hit rate 100%

Cấu hình VPS Ram 2 Gb, Swap 2Gb, CPU 4 Core, số file php trên VPS 12000, nhưng Ram VPS lúc nào cũng gần như 96%, và sử dụng swap khoảng 5%

Bạn cho mình hỏi

+ hit rate là gì mà sao nó luôn 100%,

+ cài đặt RAM Opache với VPS và web của mình như trên bao nhiêu là hợp lý (VPS có 2 website chạy wordpress, online mỗi website chỉ 10 hits)

Cảm ơn bạn về VPSSIM rất tiện cho người không chuyên như mình. Trước mình chạy hocvps, nhưng mỗi lần chỉnh sửa file cần nhiều lệnh quá.
 #742  by nguyenoanh
 09 Jul 2018 05:07
@haodv

+ Hit Rate là tỉ lệ % mà Zend Opcache cache các file php. Như của bạn 100% có nghĩa là 100% các file php đã được cache. Zend Opcache làm đúng chức năng của nó.
+ Bạn config RAM dành cho Opcache tùy thuộc vào tổng dung lượng các file PHP. Nhưng cách test đơn giản nhất là sau khi config xong một thời gian, check dung lượng RAM của Opcache dư khoảng 20% là được rồi. Không cần dành RAM cho nó nhiều quá, không sử dụng hết cũng là lãng phí.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM