• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới" - Công cụ Move VPS cực nhanh

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #9972  by nguyenoanh
 04 Jun 2019 10:06
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.1.0) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Copy Du Lieu Sang VPS Moi
=========================================================================
            Chuyen VPS Sieu De Dang
=========================================================================
      Ket Noi VPS Moi: Config Finished | IP: 107.191.96.133
=========================================================================
How to use: http://go.vpssim.vn/3251
=========================================================================
1) Connect To New VPS		  3) Clear All Config
2) Chuyen Du Lieu Sang VPS Moi NOW
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Trong lần update lên phiên bản 4.6.1.0 lần này, mình có bổ xung thêm một chức năng mà các bạn hay di chuyển VPS sẽ cực kỳ thích đó là chức năng - Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới
Khi sử dụng chức năng này, việc di chuyển dữ liệu từ VPS cũ sang VPS mới sẽ cực kỳ nhanh và đơn giản. Không còn những thao tác phức tạp, mất thời gian nén file, download, upload và giải nén nữa. Tất cả được VPSSIM thực hiện một cách tự động. Bạn có thể giảm hầu hết các việc cần làm khi di chuyển VPS, công việc mất thời gian VPSSIM sẽ làm, công việc của bạn chỉ còn hoàn tất quá trình chuyển VPS mà thôi.

Nhiệm vụ của chức năng này:

+ Chuyển toàn bộ các website từ /home VPS cũ sang /home VPS mới, trừ vpssim.demo.
Do đó bạn phải cài đặt xong VPSSIM ở VPS mới trước khi thực hiện di chuyển VPS.
+ Chuyển các file backup database từ VPS cũ sang VPS mới. Chính vì vậy, bạn phải backup database trên VPS cũ trước khi copy dữ liệu sang VPS mới. Sau khi copy dữ liệu xong, trên VPS mới bạn chỉ cần tạo database như bên VPS cũ, sau đó sử dụng chức năng "Phục Hồi Database" là có thể phục hồi database mới tạo từ file backup.
+ Copy các file Vhost, SSL ... từ VPS cũ sang VPS mới.

Các bước thực hiện:

1. Kết nối VPS mới

Sau khi cài đặt VPSSIM cho VPS mới xong, chạy chức năng "Connect To New VPS" để kết nối
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.1.0) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Copy Du Lieu Sang VPS Moi
=========================================================================
            Chuyen VPS Sieu De Dang
=========================================================================
How to use: http://go.vpssim.vn/3251
=========================================================================
1) Connect To New VPS		  3) Clear All Config
2) Chuyen Du Lieu Sang VPS Moi NOW
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Ket Noi server hien tai voi VPS Moi.
-------------------------------------------------------------------------
Port SSH cua VPS moi phai la port mac dinh 22, neu su dung port khac,
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM khong the chay chuc nang nay.
-------------------------------------------------------------------------
(Neu muon VPS moi dung port khac,copy du lieu xong, ban co the doi.)
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi ket noi xong, chay chuc nang [ Chuyen Du Lieu Sang VPS Moi NOW ]
-------------------------------------------------------------------------
De bat dau qua trinh copy du lieu.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap IP VPS Moi [ENTER]: 107.191.96.133
-------------------------------------------------------------------------
Nhap password tai khoan root [ENTER]: 34dfsdf45vfvcvvt
Và VPSSIM sẽ kết nối VPS mới và cài đặt phần mềm cần thiết để chuyển dữ liệu qua:
-------------------------------------------------------------------------
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on the remote system.
		(if you think this is a mistake, you may want to use -f option)

=========================================================================
Ket noi thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Cai dat phan mem can thiet cho VPS chuan bi copy du lieu qua:
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.atlanticmetro.net
 * extras: mirror.genesisadaptive.com
 * updates: mirrors.greenmountainaccess.net
Package rsync-3.0.6-12.el6.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.12-10.el6.x86_64 already installed and latest version
Package 2:tar-1.23-15.el6_8.x86_64 already installed and latest version
Hoàn thành kết nối:
=========================================================================
Ket noi toi VPS Moi 107.191.96.133 thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Bay gio ban co the chay chuc nang [ Chuyen Du Lieu Sang VPS Moi NOW ].
-------------------------------------------------------------------------
Neu gap loi, hay chay chuc nang [ Clear All Config ] va thuc hien lai.
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.1.0) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Copy Du Lieu Sang VPS Moi
=========================================================================
            Chuyen VPS Sieu De Dang
=========================================================================
      Ket Noi VPS Moi: Config Finished | IP: 107.191.96.133
=========================================================================
How to use: http://go.vpssim.vn/3251
=========================================================================
1) Connect To New VPS		  3) Clear All Config
2) Chuyen Du Lieu Sang VPS Moi NOW
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
2. Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới

Bạn lưu ý phải thực hiện bước sao lưu tất cả database trước khi chạy chức năng này.
Không như các files website, chỉ cần di chuyển sang VPS mới là có thể chạy được ngay, việc di chuyển database sẽ phức tạp hơn một chút. Ta chỉ có thể phục hồi database trên VPS từ file backup.
Sau khi hoàn thành kết nối VPS xong, bây giờ bạn chạy chức năng Chuyển Dữ Liệu Sang VPS Mới Now để VPSSIM chuyển tất cả website cũng như các file backup database sang VPS mới.
Sau khi di chuyển xong, để việc phục hồi dễ dàng nhất cũng như các website có thể hoạt động được ngay, bạn phải tạo các database mới bên VPS mới giống hệt thông tin database bên VPS cũ: Tên database, username và mật khẩu.
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.1.0) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Copy Du Lieu Sang VPS Moi
=========================================================================
            Chuyen VPS Sieu De Dang
=========================================================================
      Ket Noi VPS Moi: Config Finished | IP: 107.191.96.133
=========================================================================
How to use: http://go.vpssim.vn/3251
=========================================================================
1) Connect To New VPS		  3) Clear All Config
2) Chuyen Du Lieu Sang VPS Moi NOW
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Thuc hien chuc nang nay de chuyen du lieu tu VPS hien tai sang VPS moi.
-------------------------------------------------------------------------
Chuc nang nay se thuc hien:
-------------------------------------------------------------------------
1. Dua toan bo backup cua Database va Website sang 107.191.96.133.
-------------------------------------------------------------------------
  (Dua vao thu muc /home/vpssim.demo/private_html/backup)
-------------------------------------------------------------------------
2. Dua tat ca data website trong /home (tru vpssim.demo) sang /home cua
-------------------------------------------------------------------------
107.191.96.133.
-------------------------------------------------------------------------
3. Dua tat ca config Vhost, SSL (Paid & FreeSSL) vao /home/0-108.61.150.186
=========================================================================
CHU Y:
=========================================================================
(Neu chua thuc hien sao luu tat ca database, ban hay chay chuc nang:
-------------------------------------------------------------------------
[ Backup Tat Ca Database ] trong [ Quan Ly Database ]
=========================================================================
=========================================================================
LUA CHON THAO TAC TIEP THEO
=========================================================================
1) Truy cap Quan Ly Database
2) Bat Dau Chuyen Copy Du Lieu Sang
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):

3. Cấu Hình Bên VPS Mới


+ Phục hồi các cấu hình cũ của các files VHost của domain sử dụng các file backup trong /home/0-IP_VPS_CŨ trên VPS mới
+ Nếu các website có sử dụng SSL, làm theo hướng dẫn: viewtopic.php?f=6&t=1974Chúc các bạn thành công.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #9973  by olalavui
 04 Jun 2019 10:18
Hehe quá đã :twisted:
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM