• Góp ý về việc backup Database Backup & Restore FULL (1 File) file

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #1194  by hd00842
 25 Jul 2018 10:15
Chào Oánh!
Chức năng Backup & Restore FULL (1 File) (Database) thành 1 file rất hay và tiện lợi khi thay đổi VPS.
Tuy nhiên nó chỉ backup đc dữ liệu mà không backup được các username và password của databse đó vì thế khi dùng file này để restore trên 1 vps khác mình không biết sử dụng username và passwords nào để kết nối đến các database đã restore mà phải dùng username và passwords của tài khoản root để kết nối như vậy rất nguy hiểm.
Mong Oánh có thể cập nhật thêm chức năng này để tiện lợi hơn
This topic has 11 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM