• Tích hợp apache nginx reverse proxy cho vpssim

  • Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !

Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
 #2442  by xuandung38
 27 Sep 2018 19:36
Mong tác giả có thể sớm tích hợp apache nginx reverse proxy cho vpssim.
Mình đã làm thành công trên hocvps script nhưng vì vpssim mã hóa hết tất cả các file script nên mình không thể custom :(
This topic has 9 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM