• Khắc phục lỗi hỏi User FTP khi cài đặt Plugin, theme cho wordpress trên VPSSIM

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #44  by nguyenoanh
 28 May 2018 19:23
Với các blog wordpress hay các code bất kỳ bạn download bằng tính năng tự động của VPSSIM, sau khi download code về VPS, VPSSIM sẽ thiết lập quyền Chown cho thư mục public_html nên các code này sẽ hoạt động bình thường mà không gặp lỗi gì cả. Nhưng nếu bạn chỉ thêm website vào VPS sau đó tự upload code lên VPS thì bạn phải thiết lập chown cho thư mục public_html của domain trước khi chạy.

Để sửa lỗi hỏi User và mật khẩu FTP khi bạn cài đặt theme, plugin hoặc lỗi không thể upload image khi viết bài viết mới ta phải phân quyền server (chown) cho domain. Bạn dùng lệnh sau:
chown -R nginx:nginx /home/website.com/public_html
Hoặc bạn có thể dùng chức năng có sẵn trong VPSSIM: VPSSIM menu => Thêm WEbsite + Code => Fix lỗi Chmod, Chown => Nhập tên website lỗi ==> Enter

Sau khi enter, tất cả các lỗi liên quan tới phân quyền (Chown) sẽ được fix.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + WordPress (Auto Setup)
 4) Them website + WordPress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8 ) Them Website + Drupal Code
 9) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
10) Fix Loi Chmod, Chown
11) List Website Tren Server
Lua chon cua ban (0-Thoat):10
=========================================================================
Ban bat buoc phai chay chuc nang nay sau khi upload code len server.
-------------------------------------------------------------------------
Chuc nang nay se set quyen ghi cho Nginx, PHP-FPM toi code da upload.
-------------------------------------------------------------------------
Neu khong chay chuc nang nay, website co the bi loi:
-------------------------------------------------------------------------
Khong the ghi, khong the cai dat fix loi, khong the upload, hay cai dat 
-------------------------------------------------------------------------
plugins, themes. 
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: hostingaz.vn
Get 25 USD Free To USE VPSSIM