• Fix lỗi “Error: rpmdb open failed” trên Centos 7


 #152  by phamduc
 06 Jun 2018 14:42
Trên Centos khi chạy lệnh update
yum update
bạn gặp lỗi thông báo lỗi rpmdb open failed
error: rpmdb: BDB0113 Thread/process 2196/139984719730496 failed: BDB1507 Thread died in Berkeley DB library
error: db5 error(-30973) from dbenv->failchk: BDB0087 DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db5 - (-30973)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
CRITICAL:yum.main:

Error: rpmdb open failed
Dường như đây là lỗi YUM. Bạn không thể chạy bất kỳ lệnh yum nào khác. Bạn có thể thử các fix dưới đây:
Trước tiên, bạn hãy backup dữ liệu rpm hiện tại bằng lệnh:
 mv /var/lib/rpm/__db* /tmp
Sau đó chạy lệnh:
yum clean all
Sau đó tiếp tục chạy lệnh update
yum update
Trong quá trình chạy lệnh, nếu hệ thống yêu cầu cài đặt và update các gói phần mềm cần thiết hoặc có thể remove phần mềm nào đó, bạn hãy điền y và nhấn enter.
Install 3 Packages
Upgrade 20 Packages
Remove 1 Package

Total download size: 124 M
Is this ok [y/d/N]: y

Sau đó bạn chạy lệnh sau để xóa hết các file backup:
rm -i /tmp/__db*

Hy vọng cách này có ích với bạn.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM