• Help timedate


 #33689  by conheosua88
 31 Jul 2019 08:50
sever của mình luôn chạy local time ko giống timezone mình đặt ra
hôm qua mình có cài thời gian bằng tay nhưng hôm nay lại về thời gian nào mà mình ko biết
Attachments
Untitled.png
Untitled.png (60.27 KiB) Viewed 48489 times
Get 25 USD Free To USE VPSSIM