• Khắc phục lỗi không thể edit image trên shutter


 #34  by funvn
 28 May 2018 16:23
Shutter là một trong những phần mềm chụp và edit ảnh trên Linux được ưa thích và sử dụng nhiều nhất.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sau khi khi cài đặt xong chúng ta không thể sử dụng chức năng edit ảnh mặc định của shutter.
Nếu chưa sử dụng shutter, bạn có thể cài đặt nó đơn giản bằng lệnh:
sudo apt-get install shutter
Lỗi không edit được ảnh như hình dưới:

Image

Để sửa lỗi này, ta đơn giản chỉ cần cài thêm libgoo-canvas-perl là được.
sudo apt-get install libgoo-canvas-perl
Sau khi cài đặt xong, bạn phải khởi động lại shutter.

Image
Get 25 USD Free To USE VPSSIM