• Cách Enable Host-Only Adapter cho Vitualbox 5.1.X và 5.2.X trên MacOS (OSX) và kết nối SSH tới VM


 #910  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 10:01
Google trên mạng cách kết nối ssh vào VM trên Vitualbox đa số đều đã lỗi thời nên mình tổng hợp lại ở đây, hy vọng có ích cho các bạn. Với cách này, chúng ta có thể kết nối SSH từ MacOS vào VM để thao tác và vọc VPSSIM được như trên một máy chủ.

Trên Virtualbox 5.2.X

+ Chạy Virtualbox ==> File ==> Host Network Manager ( trên thanh Menu). Hoặc bạn có thể dùng phím tắt Command + W
+ Click vào nút Create trên cửa sổ Host Network Manager
+ Ta đã tạo được một host-only network tên là vboxnet0
+ Trong phần DHCP Server ta chọn enable.
+ Đóng cửa sổ Host Network Manager lại.

Trên Virtualbox 5.1.X

+ Chạy Virtualbox ==> Preferences (hoặc nhấn phím Command + ","
+ Click vào tab Network
+ Click vào sub-tab: Host-only Networks
+ Click vào nút + ( Adds new host-only network)
+ ta dã tạo một host-only network tên gọi vboxnet0
+ Đóng cửa sổ Host Network Manager lại.

Tiếp theo cách enable Host-Only Adapter trên Virtualk Machine

+ Click Chuột vào VM cần cài đặt ==> Setting
+ Trong mục Network phần Attached to ta chọn Host-only Adapter
Name ta chọn vboxnet0

Sau đó nhấn OK là được.

http://community.hostingaz.vn/upanh/1531623700.png
Get 25 USD Free To USE VPSSIM