• Cài đặt và kết nối SSH tới Virtual Machine chạy CentOS đã cài đặt VPSSIM để sử dụng trên MacOS


 #911  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 10:16
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối SSH từ MacOS tới máy ảo (virtual machine) chạy CentOS đã cài đặt VPSSIM để vọc như đang chạy trên VPS thực sự.

Phần mềm mình sử dụng là Virtualbox. Download tại đây: https://www.virtualbox.org/

Trước tiên bạn cần tạo một VM, download và cài đặt Centos cho nó. Mình huyến khích cài đặt Centos 7 và có GUI. Khi cài đặt nên chọn cài các gói GUI và Development Tools để việc cài đặt VPSSIM được thuận lợi và dễ thao tác hơn.

Sau khi cài đặt CentOS cho VM xong. Ta tiến hành cài đặt VPSSIM tương tự như cài đặt trên VPS.

Xem cách cài đặt VPSSIM tại đây: Hướng dẫn cài đặt VPSSIM trên VPS Centos 6 & 7

Sau khi cài đặt xong, ta tắt VM này để tiến hành config Enable Host-Only Adapter. Cách làm bạn xem ở bài này: Enable Host-Only Adapter cho Vitualbox 5.1.X và 5.2.X trên MacOS (OSX) và kết nối SSH tới VM

Sau khi lưu config xong, ta bật VM lên, login vào và chạy lệnh sau:
Code: Select all
ifconfig
Ta được kết quả:
Code: Select all
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    inet6 fe80::acf7:97b4:845d:f8dc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:c4:65:4a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 192 bytes 28707 (28.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 79 bytes 14689 (14.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 140 bytes 29372 (28.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 140 bytes 29372 (28.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:a2:ab:ab txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Nhìn dòng thứ 3 từ trên xuống, ta thấy:
Code: Select all
inet 192.168.56.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
Địa chỉ IP 192.168.56.101 chính là IP của VM khi ta kết nối SSH từ MacOS vào.

Trên MacOS ,. ban bật terminal nên và chạy lệnh:
sau đó nhập mật khẩu tài khoản root của Centos là ta đã đăng nhập vào VM để sử dụng VPSSIM như trên VPS rồi.

Nếu bạn chạy website và muốn test trên MacOS, bạn chỉ cần edit file host trên MacOS và thêm vào dòng sau:
Code: Select all
192.168.56.101 domain.com
thay 192.168.56.101 bằng IP của bạn.
olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM