• Tìm và delete files được tạo ra hơn 20 ngày

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #210  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 19:32
Sau khi tạo một script tự động backup website và database trên server, nêu chúng ta không tạo một lệnh tự động xóa những file sau một khoảng thời gian nhất định thì dung lượng những file backup này sẽ vô cùng lớn, có thể làm đầy ổ cứng server một cách nhanh chóng.
Chúng ta có thể đưa dòng lệnh sau vào trong script của mình, nếu muốn xóa những file được tạo từ hơn 20 ngày trong thư mục /home/backup, ta dùng lệnh sau:
Code: Select all
find /home/backup -type f -mtime +20 -exec rm -f {} ;
+ Tất cả những file trong thư mục /home/backup được tạo hơn 20 ngày sẽ bị xóa.
Code: Select all
find /home/backup -name "*.zip" -type f -mtime +20 -exec rm -f {} ;
+ Chỉ xóa những file có phần mở rộng là .zip

Update:
Nếu bị lỗi
Code: Select all
find: missing argument to `-exec'
thì các bạn sửa ký tự cuối cùng của dòng lệnh thành
Code: Select all
\;
Ví dụ:
Code: Select all
find /home/backup -name "*.zip" -type f -mtime +20 -exec rm -f {} ;
thành:
Code: Select all
find /home/backup -name "*.zip" -type f -mtime +20 -exec rm -f {} \;
This topic has 119 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM