• Chuyển web wordpress từ hosting qua VPS dùng vpssim

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #10049  by olalavui
 12 Jun 2019 14:57
@Kilig, nginx thì nó k xài .htaccess và nếu k có gì quá đặt biệt trong rules thì vpssim chạy tốt.
nguyenoanh, Kilig liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM