• WP Memory Limit + PHP Time Limit nằm ở đâu

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #3564  by mrx
 07 Dec 2018 12:12
e đã vào Max Execution Time nâng từ 120 > 1200
Max Input Time 120 > 1200
Memory Limit mac là : 897
Upload Max Filesize hien tai: 897
Max Input Vars hien tai: 10000

:( e có cài theme Jnews rồi vào phần System Status để xem thì thấy nó báo . ko biết sửa ở đâu để tăng 2 cái dưới này lên
WP Memory Limit 40 MB - We recommend setting memory to at least 128MB. See: Increasing the WordPress Memory Limit

PHP Time Limit 60max_execution_time should be bigger than 3000, otherwise import process may not finished as expected

@nguyenoanh
Get 25 USD Free To USE VPSSIM