• Cài đặt PIP - python package manager trên Debian, Ubuntu, Linux Mint và Centos

  • Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)

Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)
 #154  by phamduc
 06 Jun 2018 15:24
PIP - python package manager được sử dụng để cài đặt, nâng cấp và remove các phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Python. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách cài đặt PIN trên Debian, Ubuntu, Linux mint và Centos. Chúng ta sẽ cần đền PIP trong bài viết tiếp theo của mình.
Cài Đặt PIP:


Trên Centos/RHEL

Vì PIP và wheel không có trên repo mặc định của Centos nên chúng ta cần cài đặt EPEL repo trước.
sudo yum install epel-release
Sau đó cài đặt PIP và wheel

sudo yum install python-pip
sudo yum install python-wheel
Tiếp theo:
sudo yum upgrade python-setuptools
Vậy là xong.

Trên Debian/Ubuntu/Linux Mint


Cài đặt Python2:
sudo apt-get install python-pip

Cài đặt python3

sudo apt-get install python3-pip
Với phiên bản Ubuntu cũ 12.04, python3 không có mặc định vì vậy ta phải dùng lệnh:
sudo apt-get install python3-setuptools
sudo easy_install3 pip
Get 25 USD Free To USE VPSSIM