• Lỗi Fullbackup

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #2212  by smowtion
 14 Sep 2018 16:40
Mình test và bị lỗi như sau
Không backup paidssl và thư mục /.well-known/pki-validation
Nên khi restore bị thiếu và phải setup lại từ đầu, Bạn check xemd dúng ko nhé
Thank
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM