• Cấu hình 2 server cho web và database

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #2205  by norival1992
 13 Sep 2018 23:36
Mình thấy trong forum có bạn đã hỏi về vấn đề đó và không đc ai trl.

Chắc mình nghĩ bạn đó chưa nêu rõ vấn đề.

Vấn đề của mình là set up 2 server cho mỗi DB và WEB. Và WEb connect qua DB = IP LAN.

Nhung khi mình curl thử IP lan thì vẫn ra đúng với nội dung của nginx của vpssim.
Khi mình add IP vào domain bằng file hosts thì lúc curl lại ra blank page.

Có ai từng làm chưa cho mình xin tí kinh nghiệm với ạ.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM