• Cài đặt thành công VPSSIM trên VPS Vultrl Để gửi mail cho khách hàng.

  • Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.

Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
 #1568  by ruaconx11
 10 Aug 2018 10:33
Mình vừa cài đặt thành công web gửi mail cho khách hàng bằng vpssim. :D . Mình test tầm 1 tháng xong nếu oke , quay lại review 1 phát nữa cho các bác nha. ( Mục tiêu là support 50.000 mail/ day )
Thông tin::
CPU:
1 vCore
RAM:
1024 MB
Storage:
25 GB SSD
This topic has 10 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM