• Không vào được phpmyadmin

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #51708  by noomrm
 21 Aug 2019 14:32
Hi

Bình thường mình vào phpmyadmin qua địa chỉ IP:2222 ko vấn đề gì, tự nhiên tới sáng nay ko vào được. Check thì port 2222 vẫn mở. Hôm qua mình có sửa config của nginx nhưng toàn mấy cái ko lquan lắm.

Mong ae giúp đỡ. Thanks
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #52854  by noomrm
 22 Aug 2019 03:52
Lỗi báo tnày:

This site can’t be reached The connection was reset.
Try:

Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
Running Windows Network Diagnostics
ERR_CONNECTION_RESET
Get 25 USD Free To USE VPSSIM