• Lỗi renew SSL VPSSIM

 • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #25165  by xuandung38
 06 Jul 2019 18:17
Mình bị lỗi khi renew ssl cho domain ,mặc dù trước giwof vẫn dnns domain về vps =))
Code: Select all
=========================================================================
List All Websites Using SSL Let's Encrypt:
-------------------------------------------------------------------------
henryfan.me
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.1.0) - Manage VPS/Server By HTTP://VPSSIM.COM
=========================================================================
            Setup SSL - Let's Encrypt
=========================================================================
You have not point henryfan.me to 206.189.41.83 yet !
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM can not run this function..
=========================================================================
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #25238  by xuandung38
 06 Jul 2019 22:59
Cách fix:
B1. vào /etc/nginx/auth-acme/yourdomain.com
B2. xóa hết các file trong đó (3 file yourdomain.com.ca, yourdomain.com.crt, yourdomain.com.key)
B3. vào menu VPSSIM và cài đặt lại ssl như lần đầu tiên

yourdomain.com tương ứng với tên miền của bạn
Get 25 USD Free To USE VPSSIM