• Cronjob không hoạt động

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #5828  by leenguyen0999
 14 Mar 2019 16:20
Mình đã cài đặt cronjob như hình.
Lệnh sẽ chạy vào lúc 23:59 mỗi ngày
Nhưng sao mình kiểm tra thì nó không hoạt động
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM