• Lỗi không có HTTP/2 200 OK

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #5034  by justdoit123
 09 Feb 2019 14:30
Chào bác Oánh,
E cài 2 vps, nhưng tất cả web trên vps 1 khi chech header thì có HTTP/2 200 OK
còn 2 web trên vps 2 khi check header thì chỉ có HTTP/1.1 200 OK mà ko có HTTP/2 200 OK
bác cho e hỏi vps 2 e đã cài thiếu gì hay cài sai gì ko bác ??
vpssim e đều update đều đặn trên cả 2 vps, nay rảnh rỗi ngồi check mới thấy sự khác biệt
Get 25 USD Free To USE VPSSIM