• Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP cho VPS bằng chức năng "Change PHP Version"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #951  by nguyenoanh
 16 Jul 2018 09:58
Mặc định khi cài đặt VPSSIM, PHP sẽ được cài đặt phiên bản 7.1. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng bạn có thể thay đổi sang phiên bản PHP phù hợp với bạn. Hiện tại VPSSIM đang hỗ trợ cài đặt PHP các phiên bản: 7.2, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5 và 5.4.

Đường dẫn chức năng : VPSSIM Menu ==> Update System (Nginx,PHP...) ==> Change PHP Version

Trong quá trình thay đổi phiên bản PHP, mọi config của PHP hiện tại sẽ được dữ nguyên. VPSSIM sẽ backup các config trước khi thay đổi và phục hồi nó sau khi cài đặt phiên bản PHP khác xong.
Kể cả với các extension như Imagik và Ioncube, VPSSIM cũng sẽ cài đặt phiên bản mới tương thích với phiên bản PHP bạn lựa chọn cài đặt.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
            Chon PHP Version Cho Server
=========================================================================
1) PHP 7.2	   3) PHP 7.0 (Current) 5) PHP 5.5
2) PHP 7.1	   4) PHP 5.6	  6) PHP 5.4
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Ban muon su dung PHP phien ban 7.2 ? [y/N] y
Get 25 USD Free To USE VPSSIM