• Cách cài FTP như thế nào

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #6948  by olalavui
 04 May 2019 15:45
Nếu bạn xài cá nhân bạn thì cài ftp vô chi cho nhọc ...

Còn nếu bạn chia sẻ vps thì càng không nên
 #6955  by olalavui
 05 May 2019 17:19
@mrchienonline, edit file khi login ssh bình thường nhé

FileZilla (Pro), CuteFTP (Paid), WinSCP (free) - đều tích hợp sẵn trình editor or external editor (như Notepad++, Sublime, PHPStorm, ...) ngon lành.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM