• Cài đặt VPSSIM thành công trên VPS UpCloud

  • Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.

Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
 #2873  by uminamy
 19 Oct 2018 13:28
Trong vpssim phần QUản lý database e vừa bấm vào thì vpssim thông báo:

chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
/etc/vpssim/menu/vpssim-befor-them-xoa-database: line 39: mysql: command not found

MySQL service is Down

....

Sorry, MySQL service dang stopped. VPSSIM khong the bat MySQL len duoc!
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2877  by nguyenoanh
 19 Oct 2018 14:34
uminamy wrote:
19 Oct 2018 13:28
Trong vpssim phần QUản lý database e vừa bấm vào thì vpssim thông báo:

chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
chown: invalid user: ‘mysql:mysql’
/etc/vpssim/menu/vpssim-befor-them-xoa-database: line 39: mysql: command not found

MySQL service is Down

....

Sorry, MySQL service dang stopped. VPSSIM khong the bat MySQL len duoc!
MariaDB có vấn đề nên cài đặt thất bại rồi.
Anh sẽ check lại và "báo cáo" em nhé.
 #2889  by nguyenoanh
 19 Oct 2018 16:05
uminamy wrote:
19 Oct 2018 16:04
nguyenoanh wrote: Em phải rebuild vps và cài lại nhé.
Tất cả các vps em phải rebuild hết ạ anh? hay là chỉ mỗi cái vps này thôi?
Vps nào mới cài và bị lỗi mysql thôi e.
 #3078  by olalavui
 05 Nov 2018 21:03
@uminamy, Nếu bài mới cài vpssim lên upcloud mình vẫn khuyên lựa chọn centos 7 để hỗ trợ tốt các tính năng nhé
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM