• Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1172  by justdoit123
 24 Jul 2018 12:03
Lỗi này là bị sao vạy bác Oanh ?? dù e chưa thấy bị ảnh hưởng gì, e chỉ xóa monsta ftp subdomain ko xài tới

=========================================================================
Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !
-------------------------------------------------------------------------
Nginx status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: [emerg] BIO_new_file("/etc/nginx/auth-acme/www..com/www..com.crt") failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen('/etc/nginx/auth-acme/www...vn/www..com.crt','r') error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Last edited by justdoit123 on 25 Jul 2018 00:27, edited 2 times in total.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1286  by tungdh
 27 Jul 2018 23:56
Mình cũng đang bị lỗi giống y thế này, xoá xong monstaftp là bị lỗi này luôn. Mình vào cài đặt SSL (số 22) no báo lỗi rồi đá ra menu ngoài. Bác Oánh hỗ trợ với ạ :( :(
Báo lỗi
Image

mình vào phần cài đặt SSL thì báo Error Found này rồi đá ra lại menu nên mình ko vô xoá SSL của domain này được
Image
 #1292  by nguyenoanh
 28 Jul 2018 08:16
Lỗi này do quá trình renew ssl gặp lỗi nên các file cấu hình ssl bị mất.
Bạn phải cài lại SSL cho domain này.
Trước tiên, bạn phải đưa domain về http bằng cách edit nội dung /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf giống nộidung /home/domain.com/domain.com.conf_HTTP
khởi động lại Nginx là sẽ quay về HTTP.
Sau đó remove /etc/nginx/auth-acme/domain.com
và cài đặt lại SSL cho domain.
 #1309  by nguyenoanh
 28 Jul 2018 21:41
justdoit123 wrote:
28 Jul 2018 21:38
sao e tìm ko thấy cái thư mục auth-acme a ơi ??? >>> Sau đó remove /etc/nginx/auth-acme/domain.com
Không tìm thấy thì bỏ qua bước đó :)
Nó bị xóa rồi còn đâu :lol:
Get 25 USD Free To USE VPSSIM