• Chặn quốc gia vào page.

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #3012  by hoangvn9x
 31 Oct 2018 20:46
Hiện tại mình đang cần chuyển page từ những người vào từ US.

nhưng mình cần hiểu quy chế của vpssim chặn theo quốc gia.
là IP hay cái gì.

và IP là những gì nhỉ.

cám ơn admin.
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM