Page 1 of 1

Hỗ trợ cài LiteSpeed Cache trên VPSSIM

PostPosted:10 Oct 2018 22:44
by tonyviet9x
E có cài plugin LiteSpeed Cache thì nó không thể tạo file cache trên server được và có thông báo dòng sau:

Please enable the LSCache Module at the server level, or ask your hosting provider.

Anh xem giúp e với ạ.