Page 1 of 1

Dùng vpssim nhưng gỡ mariadb được không?

PostPosted:10 Oct 2018 17:18
by khongngu
Chào admin mình muốn dùng vpssim nhưng ko cần cài mariadb có được không?
Và cách làm thế nào?