Page 1 of 1

Nâng cấp phần cứng có phải cài lại VPSSIM

PostPosted:20 Jun 2019 09:05
by kieuqtoan
Chào bác Oánh, chào mọi người!
Mình đang sử dụng VPSSIM cho VPS 1GB ram,
Giờ mình nâng cấp lên 2GB Ram, không biết có phải cấu hình hay cài lại từ đầu không?

Xin cảm ơn!

Re: Nâng cấp phần cứng có phải cài lại VPSSIM

PostPosted:20 Jun 2019 10:32
by nguyenoanh
Chào em.
VPSSIM có chức năng re-config đó.
Em chạy các chức năng này để VPSSIM cấu hình lại theo thông số RAM mới nhé !

Re: Nâng cấp phần cứng có phải cài lại VPSSIM

PostPosted:20 Jun 2019 14:08
by kieuqtoan
nguyenoanh wrote:Chào em.
VPSSIM có chức năng re-config đó.
Em chạy các chức năng này để VPSSIM cấu hình lại theo thông số RAM mới nhé !
Em cảm ơn anh @nguyenoanh