Page 1 of 1

Cách khắc phục lỗi subdomain của các domain trong vpssim trỏ backlink về

PostPosted:15 Jun 2019 13:42
by bannvph00701
Em chào mọi người! Hiện em có tìm hiểu nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Chả là em dùng vpssim và có dùng tầm 8 website trên vps đó. Nhưng nay em vào ahrefs kiểm tra 1 domain thì thấy có rất nhiều dạng subdomain của các domain trong cùng vps đó trỏ về. Như ở hình ảnh đính kèm. Mong mọi người và anh Nguyễn Oánh giúp đỡ ạ!