Page 1 of 1

Cài đặt song song cache redis và wp rocket

PostPosted:12 Jun 2019 16:41
by leytranvn
Hiện tại m có thể cài đặt song song 2 cache này được không. Vì 2 cache này hoạt động khác nhau.
Mình vào mục config vhost redis xong lại config vhost wp rocket được không nhỉ