Page 1 of 1

Cấu hình 2 server cho web và database

PostPosted:13 Sep 2018 23:36
by norival1992
Mình thấy trong forum có bạn đã hỏi về vấn đề đó và không đc ai trl.

Chắc mình nghĩ bạn đó chưa nêu rõ vấn đề.

Vấn đề của mình là set up 2 server cho mỗi DB và WEB. Và WEb connect qua DB = IP LAN.

Nhung khi mình curl thử IP lan thì vẫn ra đúng với nội dung của nginx của vpssim.
Khi mình add IP vào domain bằng file hosts thì lúc curl lại ra blank page.

Có ai từng làm chưa cho mình xin tí kinh nghiệm với ạ.