Page 1 of 1

AE bị trường hợp CPU load 90%

PostPosted:05 May 2019 13:46
by mrchienonline
mysql 20 0 965748 145828 13748 S 74.3 7.7 192:39.78 mysqld CPU lúc nào cũng trên 70%

Re: AE bị trường hợp CPU load 90%

PostPosted:05 May 2019 17:18
by olalavui
Cái này bạn phải chịu khó độc logs trong mariadb để kiểm tra lỗi trước đã