Page 1 of 1

Cách chuyển hướng page A sang B

PostPosted:04 May 2019 15:11
by kinhbacauto
Cho mình hỏi làm sao để chuyển hướng 1 page A sang 1 page B theo kiểu chuyển hướng 301 để giữ nguyên toàn bộ sức mạnh của landing page ạ. Mình đang làm trang web về xe tải.

Re: Cách chuyển hướng page A sang B

PostPosted:04 May 2019 15:43
by olalavui
Wordpress thì đầy plugin làm đc việc đó, đơn cử như a Yoast