Page 1 of 1

Chuyển license business

PostPosted:28 Jul 2019 20:27
by cloverbox
Anh Oánh ơi, theo như em đọc trên web vpssim thì sau khi kích hoạt business thì code sẽ không dùng được nữa. Nhưng mình có thể deactive license từ VPS cũ và chuyển sang VPS mới không ạ? Hoặc clone VPS cũng sang một VPS mới.
Cảm ơn anh.