• Virus Total quét ra VEXD4E7.Webshell - xử lý sao mọi người!

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #670  by olalavui
 06 Jul 2018 20:39
Thấy nghi nghi thì xài KIS scan qua lại xem sao... tiện thể scan = tay đi cho chắc :D
 #674  by nguyenoanh
 07 Jul 2018 07:54
olalavui wrote:
06 Jul 2018 20:39
Thấy nghi nghi thì xài KIS scan qua lại xem sao... tiện thể scan = tay đi cho chắc :D
Các trình duyệt visrus khác nó không phát hiện ra, chỉ cho anh BKAV tìm thấy thôi :)
Get 25 USD Free To USE VPSSIM