• Hỏi cách cài đặt và cấu hình varnish cache trên vpssim

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #4715  by minhclear
 09 Jan 2019 00:25
Chào mọi người,
Hôm qua mình có enable redis cache lên trên website nhưng thấy không hiệu quả (RAM không bị chiếm). Sau khi hỏi các chuyên gia xong mới biết thì vpssim mình đang sử dụng chỉ cài đặt và cấu hình redis server, muốn sử dụng cache phải sử dụng thư viện redis cache cho php (nếu web không dùng wordpress).

Nhưng may mắn là các chuyên gia cũng nói là Varnish cache tốt hơn redis đối với server giàu tài nguyên mà không cần phải kết hợp thêm các thư viện php mới dùng được.

Vậy mọi người ai đã có kinh nghiệm cài đặt và cấu hình varnish cache trên vpssim thì chia sẻ giúp mình với. Vì mình có làm theo hướng dẫn trên trang này (https://www.tecmint.com/install-varnish ... -centos-7/) nhưng ngay từ dòng lên đầu tiên về firewall mình đã không thể run được vì lí do firewalld không run.

Vậy phải thiết lặp thế nào phần này trên vpssim server.
Many thanks
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM