• Tắt ghi log cho php và mysql không hoạt động?

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #4732  by minhclear
 09 Jan 2019 14:04
Do thỉnh thoảng server của em có một số trục trặc xảy ra nên dung lượng log tăng đột biến dẫn đến treo luôn server.
Em có vào phần log để tắt chức năng ghi log cho php và mysql nhưng log trong vpssim.demo vẫn cứ tăng.
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM