• Server trước khi đưa cho khách nhà cung cấp làm gì

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #4093  by frankmartin
 02 Jan 2019 17:00
Trước kia mình có thuê một con server nhưng quá trình dùng thấy ko ưng ý. Vì lỗi nhỏ nên mình huỷ mua con khác thay thế
Hơn 1 tháng sau mua them con server thì lại được cấp chính con server trươc đó mình đã huỷ . Khi nhận được thông tin server mới giật mình luôn :(
Ai gặp tình trạng như mình ko liệu khi huỷ server họ có kiểm tra lại server trước khi bàn giao lại cho khách không
This topic has 7 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM