Page 1 of 1

Lỗi MySQL tự đông stop và không start được

PostPosted:02 Jan 2019 08:51
by dieupxse
Hiện tại vpssim của mình bị stop mysql nhưng không start được.
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'
Hỗ trợ giúp mình

Re: Lỗi MySQL tự đông stop và không start được

PostPosted:02 Jan 2019 12:02
by nguyenoanh
Chào bạn.
Bạn vào MySQl log xem nó bị như nào, căn cứ vào đó mà khắc phục lỗi nhé.

Re: Lỗi MySQL tự đông stop và không start được

PostPosted:22 Jan 2019 09:37
by olalavui
E đang dính lỗi này, có cách nào fix k?
/var/lib/mysql/mysql.sock <= hiện k tồn tại

Re: Lỗi MySQL tự đông stop và không start được

PostPosted:25 Jan 2019 08:39
by nguyenoanh
olalavui wrote:
22 Jan 2019 09:37
E đang dính lỗi này, có cách nào fix k?
/var/lib/mysql/mysql.sock <= hiện k tồn tại
Fix được chưa em ?