• Giúp đỡ sử dụng Paid SSL

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3946  by hd00842
 26 Dec 2018 16:16
Mình sử dụng Paid SLL để cài SSL nhưng sau khi thay file .crt thì mọi chức năng của vpssim không sử dụng được nữa khi sử dụng có thông báo như sau. Mong được giúp đỡ
nginx: [warn] "ssl_stapling" ignored, issuer certificate not found for certificate "/etc/nginx/paidssl/domain.vn/www.dieutri.vn.crt"
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM