• Cài SSL cho parked domain?

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3769  by arale
 21 Dec 2018 09:46
Hi,

Mình muốn trỏ A domain sang B domain. B đã có SSL và đang chạy, giờ mình muốn cài SSL cho cái parked domain này thì phải làm ntn? Mình thử trong vpssim mà kg thành công.
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM