Page 1 of 1

nginx: [emerg] "map" directive is not allowed here in /etc/nginx/nginx.conf:111

PostPosted:07 Nov 2018 10:07
by khoikhoi26
Em gặp lỗi này khi đang sử dụng.
---------------------------------------------------------
Rat tiec, VPSSIM khong the khoi dong lai duoc Nginx!
-------------------------------------------------------------------------
Nginx Status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: [emerg] "map" directive is not allowed here in /etc/nginx/nginx.conf:111
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
----------------------------------------------------------------------------

Note: Em không đụng chạm gì đến VPS khi cài xong cả mà vẫn bị. Cứ lâu lâu là bị 1 lần Nginx Stop (Em cài lại VPS mấy lần rồi) Nên giờ không cài nữa để nhờ các Bác giúp.

Thanks