• Bugs: Sau khi upload code -> Fix chmod -> gặp lỗi về PHP-FPM stopped

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3065  by imbaboy95
 04 Nov 2018 12:37
Em chào anh, như tiêu đề thì vấn đề này em gặp lần này là lần thứ 2, hiện em đang sử dụng CentOs7 - Ram 500mb - CPU shared, tình huống cụ thể:
1. upload codes
2. Fix chmod
3. Clear cache -> Clear All cache
-> Return report: Fatal Error Zend OPcache cannot allocate buffer for interned strings [FAILED]
5. service php-fpm start -> cũng trả về lỗi như trên ạ.

----- 1 tình huống khác nhưng chỉ liên quan về chmod là: nếu em dùng option chmod tất cả các trang web, thì ngay lập tức dính refused key khi loggin SSH, em đoán là do bị thay đổi quyền owner của keyfile lưu trên VPS.
Em cám ơn anh đã ghé topic, mong anh giúp đỡ ^^!
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM