• Google Map Api Javascript Pin không chạy khi bật SSL

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #2918  by justdoit123
 23 Oct 2018 00:34
Google Map Api Javascript Pin trong wp-admin (để hiện các pin vị trí trên google map) không chạy khi bật SSL.

Nhưng ở 1 vps khác thì nó lại chạy cũng xài vpssim, e không nhớ đã chỉnh file conf như thế nào.

E nghi do lỗi crossorigin ji đó

Bác Oanh có biết tại sao không chỉ e với
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM