• Lỗi chuyển mục

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #2835  by luongyen
 18 Oct 2018 06:33
Khi sử dụng em thấy phát sinh lỗi này, không biết phải lỗi của VPSSIM không hay do anh Oánh chủ định để thế?
Khi đang ở mục 4) Quan Ly Database --> 7) Auto Backup ALL Databases
Nhấn 0 để thoát thì VPSSIM chuyển sang mục Sao Luu & Phuc Hoi Code
Anh xem nhé!
nguyenoanh liked this
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM