• Không kết nối được tới Nginx.org khi cài Google Page Speed

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #2768  by hd00842
 15 Oct 2018 09:03
Như tiêu đề mong bác Oánh giúp khi mình chọn menu 4 để cài đặt thì có thông báo lỗi như hình ảnh và cài đặt phiên bản mới nhất 1.15.5
Image
Và khi mình cài bản 1.15.3 thì lại có thông báo lỗi như sau
Image
This topic has 18 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM