Page 1 of 1

Lỗi lạ sau khi xóa wordpress plugin: wordfence

PostPosted:10 Oct 2018 14:59
by hd00842
Mình có cài wordfence nhưng sau khi xóa đi thì website bị trắng trang kiểm tra log thì thấy báo lỗi như này nhưng vào vps không tìm thấy đường dẫn trên mong các bác giúp đỡ
Image