Page 1 of 1

Lỗi khi cài gói linux.so.2

PostPosted:12 Jun 2019 21:18
by kietxoi
Hiện tại mình đang gặp phải lỗi khi cài gói linux.so.2 và gói libstdc++.so.6.
Ai biết hướng dẫn mình với, cám ơn cả nhà

Re: Lỗi khi cài gói linux.so.2

PostPosted:13 Jun 2019 08:39
by kietxoi
Mình đã thử nhiều cách trên mạng vẫn không thể tải file này về vps centos

Re: Lỗi khi cài gói linux.so.2

PostPosted:13 Jun 2019 09:10
by nguyenoanh
Xin lỗi, cái này mình cũng không rõ.